ADDRESSES OF SOME BENEFIT WEB SITES

                                                                                                                                                                             Home  

 

 

 

كتيَبخانة

www.libraryspot.com

www.itcompany.com

www.booknet.com

www.bookwire.com

www.libdex.com

www.loc.gov

www.ala.org

www.litgothic.com

www.library.net

www.amazon.com

www.bookshop.com

www.freebooks.com

www.newbook.com

سيَرضى كتيَب

www.bookfinder.com

 

ئةدةب

طؤظارى ئةدةبى

www.alnadawi.com

www.marafy.8m.com

www.aldwaish.com

www.anhaar.com

ضيرؤك

www.arabicstory.com

www.rhodes.edu

www.accd.edu

wwwcluelass.com

www.ipl.com

ئةدةبى كلاسيك

www.aueten.com

www.willacather.org

http://humwww.ucsc.edu/dickens

www.rwe.org

www.watershedonline.ca

شكسثير

http://shakespeare.palomar.edu

http//:tech-two.mit.edu/Shakespeare

www.ipl.org/shakespeare

www.library.utoronto.ca

ئؤسكار وايلَد

www.showgate.com

www.hoboes.com

مؤبى ديك

www.princeton.edu

كورتة ضيرؤك

www.storybytes.com

www.short-stories.co.uk

www.story.net

www.litrix.com

شارلؤك هؤلَمز

www.literature.org

www.ukans.edu

رؤشنبيرى

www.clpgh.org

www.echonyc.com

www.ago.on.ca

www.ccsf.caltech.edu

www.ahip.getty.edu

www.ahip.getty.edu

www.diacenter.org

www.diacenter.org

www.gatech.edu/graf

http://edcwww.cr.usgs.gov

طؤظارو رؤذنامة

ويَب

www.kic.4t.com

طؤظارى سةيارة

www.autoweek.com

www.caranddriver.com

طؤظارى كؤمثيوتةرو ئينتةرنيَت

www.byte.com

www.zdnet.com

www.alamalcomputer.com

www.macworld.com

طؤظارى جوانى

www.ellemag.com

www.glamour.com

www.beauty.com

طؤظارى كشتوكالَى

www.bhg.com

www.farmermag.com

طؤظارى تايبةت بة كاميَرا

www.pcphotomag.com

www.foto-master.com

www.photomagazine.com

www.outodoorphotografer.com

طؤظارى زانستى

www.popsci.com

www.discover.com

ماتماتيك

www.mathpages.com

www.mathlinks.com

www.maa.org

www.mathcom.com

www.datmouth.edu

www.ra.terc.edu

www.math.fsu.edu

ثزيشكى

نةخؤشى ثيَست

www.skinderma.com

بؤ خويَندكارانى بةشى ثزيشكى

www.doctor.4t.com

www.med.com

ثزيشكى ددان

www.asnanak.net

www.intelihealht.com

نةخؤشييةكانى خويَن

www.hematology.com

www.medmark.org

ظيَتنةرى

www.britvet.com

www.arabvet.com

ثزيشكى

www.tadawi.com

www.sehha.com

وةرةم

www.awram.com

طؤظارى ثزيشكى /عةرةبى

www.arabmedmag.com

بؤماوةيى

www.weratha.com

نةخؤشييةكانى دلَ

www.heartdes.com

ثزيشكى

www.backpain.com

www.habbas.8m.com

www.elazayen.com

www.hayatnafs.com

www.freeblood.com

 

ئايدز

www.thebody.com

www.14aidsinfo.com

www.aegis.com

حةساسيةت

www.allerdays.com

www.allernet.com

هةوكردنى جومطةكان

www.arthritis.org

شيَرثةنجة

www.canserguide.org

www.cancernet.com

نةخؤشى سييةكان

www.cff.org

www.ccff.ca

سةرضاوةى ثزيشكى

www.docguide.com

www.medexplorer.com

www.amsa.org

www.medschool.com

www.medicinenet.com

دةرمانسازى

www.pharmacy.com

www.pharmacytimes.com

تيشك

www.rsna.org

مؤسيقا

www.kurdmusic.net

www.hhof.com

www.allmusic.com

www.freemusic.com

www.musicguide.com

www.imusic.com

فيزيا

www.osa.org

www.hep.net

www.physicsweb.com

www.physic.net

www.physic.edu

ويَنة و كليث ئارت

www.clipart.com

www.btinternet.com

www.photoo.com

www.photopoint.com

www.webphotos.com

www.castlkes.org

 

 

 

راطةياندن و رؤذنامةنووسى

فيدراسيؤنى جيهانى رؤذنامةنووسان

www.ifj.org

سةرضاوةى رؤذنامةنووسى

www.sahafa.com

www.m1000.com

www.elaph.com

www.trainer.com

www.media.info

www.journalism.berkeley.com

www.minshawi.com

www.t1t.net

www.f9f9.com

هةوالَى راطةياندن

www.mediacentral.com

www.mediainfo.com

ريَثؤرتاذ

www.reportage.org

رؤذنامةى ئةليكترؤنى

www.alqanat.com

www.ejournal.com

www.kurdistanpost.com

www.alittihad.ae

www.dimane.com

سوثاو بةرطرى

www.defense.gov.au

www.mod.uk

www.rmc.ca

www.military-brats.com

www.hazegray.org

طؤظارى سةربازى

www.militarypress.com

www.navytimes.com

سايكؤلؤذى

www.www.shpm.com

www.psychology.net

www.2h.com

www.apa.org

ئاين و خواثةرستى

هيندؤسى

www.hindu.org

www.hindunet.org

ئيسلام

www.islamic.org

www.islamworld.net

www.islam-giude.com

مةسيحى

www.catholic.net

www.newadvent.org

www.bible.net

زةردةشتى

www.avesta.org

كةش و ئاووهةوا

www.weather.com

www.cnn.com/weather

www.usatoday.com

www.weatherimages.org

كضان و ذنان

www.kurdwomen.net

ريَكخراوى جيهانى ذنان

www.now.org

ذنة ناودارةكان

www.greatwomen.com

سايتى تايبةت بةذنان

www.she-net.com

www.neosoft.com

www.wwwomen.com

دةنطى ذنان

www.voiceofwomen.com

كضان

www.banat.com

www.beautygirls.com

www.femail.com

 

 

مؤبايل

ئاوازى كوردى بؤ مؤبايل

www.geocities.com/karwan84

ئاوازى كوردى بؤ مؤبايل

www.chia.se

سايتى تايبةت بة مؤبايل

www.songees.com

http://yourmobile.com

www.gmbsgm.8m.com

www..arabnokia.cjb.net

سايتى هاكةرز

HACKERS

www.euyulio.org
www.astalavista.com
www.astalavista.net
www.astalavista.ch
www.fromadia.com
http://neworder.box.sk
http://astalavista.box.
http://linux.box.sk
http://bsd.box.sk
http://blacksun.box.sk
http://black.box.sk
http://labs.box.sk
http://edge.dev.box.sk
http://xtrition.org
http://code.box.sk
http://rattlesnake.host.sk
http://packetstormsecurity.org

 

 

 

 

سايتى كوردى نوىَ

سايتى طاطةش

www.gagesh.com

كؤرثةلة

www.korpala.com

رؤذهةلاَت

www.rojhelar.org

 

كوردان

www.kurdan.tk

ئةيادى طؤرانيبيَذ

www.ayad.se

طؤرانيبيَذى ناودار زةكةريا

www.zakariamusic.com

رؤذكةريم

www.rojkarim.com

تارا رةسولَ

www.tara-resul.tk

ئةذدةر

www.azhdar.com

 

ئةيوب عةلى

www.ayubali.com

فيلمى كوردى

Http://yarafilm.com

هةلًَةبجة

www.halabja.nl

نةريمان – تيثى بابان

www.neriman.net

طؤظةند

www.govand.com

عةدنان كةريم

www.adnankarim.com

ديلبا

www.dilba.com

دةنطى كورد

www.dengekurd.com

كامطاران

www.kamkars.net

ديمانة

www.dimane.com

ديارى قةرةداغى

www.diaryqaradakhy.com

طؤظارى ذيلةمؤ

www.jilemo.cjb.net

ئةزمرِ

www.azmar1.netfirms.com

بةلَيَن

http://balen.gp.nu

 

 

 

 

سايتى تايبةت بةسةيارة

تويؤتا

www.toyota.com

كيا

www.kia.co.kr

ليَكسس

www.lexus.com

لاندرؤظةر

www.landrover.com

ميتسيؤبيشى

www.mitsucars.com

شؤظةرليَت

www.chevrolet.com

كريسلةر

www.chrysler.com

سةيارة

www.carbuyer.com

www.driving.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بةشى سيَيةم

سايتى هةمةرِةنط

 

 

 

 

 

ثةرِةى زةرد

www.yellow.com

سايتى عةرةبى / فؤتؤشؤث

www.fontworld.com.

ريَبةرى سايتة سياسيةكان

www.stm.it

بةرنامةى بةخؤرِايى

www.shareware.com

سايت

www.shrooq.com

www.tucows.com

هاكةرز

www.hackerwhacker.com

سايتى ئيبن بةتوتة

www.ibnbatuta.com

نامةى دةنطى

www.talksender.com

فةلةك

www.earthtuner.com

بةرنامة

www.galttech.com

كةشووهةوا

www.earthwatch.com

خواردن

www.cookinglight.com

www.tourismtunisia.com

www.twdg.com

www.taunton.com

بازارِ

www.ichef.com

www.digitalchef.com

www.treatment-skincare.com

www.onthetop.com

www.wigoutlet.com

www.wigsalon.com

www.funwigs.com

www.philippelusi.com

http://markanthonys.com

www.jazma.com

www.hairweb.com

www.uniqueimage.com

www.makeupartistschoice.com

www.makeupalley.com

www.makeup4ever.com

www.pioneerthinking.com

www.bellisima.com

www.4beauty.com

http://avon.avon.com

www.diamondbeauty.com

www.aiibeauty.com

www.deadseacompany.com

www.hawaiianmagic.com

www.giveascent.com

www.firstauction.com

www.cybershop.com

www.amazon.com

www.911gifts.com

www.beautycare.com

www.boardwalkshopping.com

www.marketplaceplaza.com

www.women.com/shopping

www.fingerhut.com

www.thehut.com

طوولَ

www.flowers.com

طرنطى بةلةش

www.thebodyshop.ca

لة ذن بثرسة

www.askawoman.net

تةندروستى

www.healthyideas.com

www.selfcare.com

www.healthcentral.com

زانيارى لةسةر ذن

www.4woman.gov

رووةك

www.garden.com

شارى ئالَتوون

www.city-of-gold.com

بؤ منالاَن

www.toysmart.com

ثيَكةنين

www.funlaugh.com

خةتى عةرةبى

www.alkahf.net

سةتةلايت – تةرةدودى كةنالَةكان

www.lyngsat.com

سةتةلايت

www.topgulf.net

يانة

www.fwaed.org

قامووس

www.alqamoos.com

 سيَرضى ويَنة

www.ditto.com

سيَرض

http://yasalaam.com

سايتى سةتةلايت

www.gavilan.net/nokia.htm نؤكيا

www.humax.co.kr  هيوماكس

http://pub5.ezboard.com/bgoldsat طؤلَد سات

http://digisat-tec.com/ ديجيتالَ سات

 

خزمةتطوزارى بؤ سايت

http://alertsite.com

www.gettools.com

سايت
www.thecounter.com

ئيزافةكردنى سايتةكةت بؤ ناو 20 سيَرض

www.siteowner.com

دانانى ضات بؤ سايتةكةت

www.quickchat.org

ئيزافةكردنى يارى بؤ سايتةكةت

http://enetwork.ncbuy.com/webmasters

دانانى ليستى سةردانكةران و فؤرمى ثؤستةيى بؤ سايتةكةت

www.miatrade.com

ئامرازى دروستكردنى سايت

www.jimtools.com
طؤرِينى ثةيجةكان
www.gohtm.com

ئيمةيلَى بةخؤرِايى بؤ سةردانكةران

www.bigmailbox.com

4000
 هةزار ويَنة

www.animationlibrary.com


 

 

ئةو شويَنانةى سايتى تيا بةخؤرِايى تيا دروست دةكةيت

 
www.geocities.com
www.lycos.co.uk
 
www.freeservers.com
www.xoom.com
www.8page.com
www.bcity.com
www.ayna.com
www.freehomepages.com
www.coolfreepages.com
www.mnar.comarabblogs.com
www.clan.dk


ليستى سةردانكةران بةخؤرِايى  


www.dreambook.com
www.tealnet.com- www.planetk.net
www.jahra.net www.arab3w.com

ضات و يانة بؤ سايتةكةت

 
www.aimoo.com
www.bravenet.net
www.parachat.com
www.chatplanet.com
www.artist4hire.net


 دؤمةين كرِين

www.powerweb.com
www.vbzoom.com
 
www.timeout4all.info
www.webhosting.com
www.namezero.com


سايتى جاظا

www.scriptserach.com
www.iscinc.com
 

www.scriptat.com


www.java.org

سايتى ئابوورى

 www.econofinance.com

www.economic.org

www.t1t.net

www.finweb.com

www.oswego.edu

سورِيَنةرِى طةرِان

Search engine

www.alltheweb.com

www.searchnet.com

www.arabvista.com

www.excite.com

www.hotbot.com

 

 

 

 

 

 

sarteep95@yahoo.com